poniedziałek, 31 sierpnia 2015

KORONA Robert Marek

Działacz GWS - Głosu Wolnego SGPiSu (1982-86) i Klubu Francuskiego SGPIS zwany KF "Syndrom (1984-89). Zajmował się m.in. kolportażem ulotek, prasy niezależnej i NSZZ "Solidarność".  Szykanowany w 1988 r. na SGPiSie w związku z działalnością KF.