poniedziałek, 31 sierpnia 2015

WYSZOMIRSKA Aleksandra

od 1979 r. współpracowała z wydawnictwem NOWA, organizowała i prowadziła kolportaż prasy podziemnej (CDN-GWR, KOS, Monter, Robotnik, Wola) i wydawnictw nieżależnych.